METODOLOGIA

A les aules els infants exploren lliurement els diversos espais i materials preparats en funció del seu moment evolutiu, partint dels seus interessos i a través de provocacions que enriqueixen el seu procés d'aprenentatge. Al llarg del curs es possibilita el joc exploratori amb propostes en petit grup i obrint les portes de totes les aules tot fomentant la relació i comunicació entre grans i petits. El dia a dia a la llar ofereix un munt de possibilitats on els infants es poden expressar a través de diferents llenguatges. Per aquest motiu, les propostes educatives que plantegem promouen l'aprenentatge i el desenvolupament integral dels infants a través del llenguatge musical, matemàtic, artístic, psicomotriu, verbal... i els infinits llenguatges que tenim. Ens encanta ampliar les experiències dels infants aprofitant els recursos, les possibilitats de descoberta i les oportunitats d'aprenentatge que ens ofereix el nostre entorn més proper, tant natural com social. Per aquest motiu, les sortides i excursions per l'entorn són un recurs fonamental per nosaltres.

Comentaris