RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

Entenem que la família i llar som una pinya que hem de traçar un camí conjunt per tal d'afavorir el benestar i el desenvolupament integral dels infants. Creiem que podem fer-ho possible gràcies a la relació diària amb les famílies i l'oferiment de propostes de participació al llarg del curs.

Per tal de garantir la comunicació entre ambdues parts disposem de diverses estratègies i recursos. En primer lloc, per tal de facilitar el procés d’adaptació de l’infant a l’inici de curs es proposa una entrevista, i a final de curs se n'ofereix una altra per tal de compartir el procés d’aprenentatge i l’evolució que ha realitzat l’infant.

També es procura mantenir un intercanvi d’informació diària en les entrades i sortides per tal de garantir el benestar de l’infant. A més, es penja en un Drive compartit una graella d'hàbits i rutines en la qual s’anoten cada dia totes aquelles informacions relacionades amb les necessitats bàsiques de cada infant, com: el son, els àpats, les deposicions... així com alguna informació extraordinària si s’escau. 

També enviem un correu setmanal explicant alguna de les vivències i aprenentatges que han sorgit al llarg del dia i a final de setmana l’acompanyem amb fotografies penjades al Telegram. 

Finalment, intentem promoure activitats en les quals les famílies puguin tenir un paper actiu, com per exemple venir explicar contes, acompanyar-nos en les sortides, venir explicar-nos quelcom concret, etc. o bé fomentem la seva participació en les festes que es realitzen el llarg del curs, com anar a buscar el tió, fer el berenar de Nadal, la sortida de final de curs, etc. 

Comentaris