RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA


Entenem que la família i llar hem de traçar un camí conjunt per tal d'afavorir el benestar i el desenvolupament integral dels infants. Creiem que podem fer-ho possible gràcies al contacte diari amb les famílies i la seva participació en propostes al llarg del curs. 


Per tal de garantir la comunicació entre ambdues parts, disposem de diverses estratègies i recursos. En primer lloc, per tal de facilitar el procés d’adaptació de l’infant a l’inici de curs es proposa una entrevista, i a final de curs se n'ofereix una altra per tal de compartir el procés d’aprenentatge i l’evolució que ha realitzat l’infant. Però, durant el curs, es poden oferir tantes entrevistes com siguin necessàries. 


També es procura mantenir un intercanvi d’informació diària en les entrades i sortides per tal de garantir el benestar de l’infant. A més, disposem d'agendes escolars en la qual s’anoten cada dia totes aquelles informacions relacionades amb les necessitats bàsiques de cada infant, com: el son, els àpats, les deposicions... així com alguna informació extraordinària si s’escau. 


També enviem un correu setmanal explicant alguna de les vivències i aprenentatges que han anat sorgint, i alhora via Telegram s'envien les fotografies setmanals. 


Finalment, intentem promoure propostes en les quals les famílies puguin tenir un paper actiu, com per exemple: venir a explicar contes, acompanyar-nos en les sortides, participar en el projecte de l'hort, o qualsevol altra iniciativa que es proposi per part de les famílies. També fomentem la seva participació en les festes que es realitzen el llarg del curs, com ara la Castanyada, el berenar de Nadal, la celebració de Sant Jordi i la festa de final de curs.Comentaris