ELS TRENCACLOSQUES!

Hola a tots i a totes!!


Els trencaclosques són un meravellós joc d'observació i d'atenció, de reconeixement de formes, colors i dibuixos, d'ordenar i classificar peces, de comparació i anàlisis, d'abstracció, de predicció i de concentració. Són un entreteniment, que a part de ser divertits també modifiquen de forma positiva els processos de pensament del cervell. Els infants que juguen a una edat avançada, entrenen la motricitat fina i les habilitats cognitives.

Volem compartir amb vosaltres alguns dels beneficis que aporten els trencaclosques: 
Milloren l'atenció i la concentració quan observen i exploren. Exerciten la memòria visual donat que han de recordar el dibuix i després reconstruir-lo. Aprenen a autocontrolar-se i a reflexionar abans d'actuar. Desenvolupen la visió espacial i les habilitats cognitives aprenen conceptes (objectes, formes, colors, etc.). Milloren el raonament i les habilitats matemàtiques. Desenvolupen la capacitat motora fina, la coordinació oculomanual i tenen millor precisió. Milloren la seva autoestima i la motivació. Aprenen a treure informació específica d'alguna cosa general i al revés, d'alguna cosa concreta, construeixen el tot.   
 Els beneficis dels trencaclosques són innumerables i no s'han d'acabar a l'Educació Infantil, sinó continuar amb la seva pràctica, transformar-se en part de l'aprenentatge seqüencial. Els trencaclosques es poden realitzar a l'aula, com activitat complementària, a casa, com exercici estimulant, una forma divertida de compartir el temps i fomentar la relació afectiva. 
Comentaris