ELS HÀBITS I LES RUTINES

Hola a tots i a totes!

Els hàbits i rutines són fonamentals en l'Educació Infantil. Els adults som els responsables de crear aquestes rutines, transmetre-les als infants i posteriorment acompanyar-los en el procés d'adquisició. És necessari saber diferenciar els hàbits de les rutines. 

Els hàbits són formes de comportament que ajuden als infants a orientar-se i estructurar-se. No són innats, és a dir, s'adquireixen per l'aprenentatge i l'experiència. L'aprenentatge d'aquests els permet ser més autònoms. Els hàbits no s'aprenen d'un dia per l'altre, sinó progressivament amb petits avenços, per això, és molt important dedicar-li temps, sabem que tots tenim molta pressa sempre però amb dedicació, paciència i confiança cap als infants ho acabaran aconseguint. 

Les rutines són aquelles activitats que realitzem d'una manera determinada, regular i periòdica. A través de la repetició, ajudem a l'infant a comprendre-les i a poc a poc assolir amb més destresa les conductes. La documentació a l'aula i les cançons faciliten la comprensió.

És imprescindible establir vincles de col·laboració entre l'escola i la família. Els hàbits i les rutines han de ser un objectiu comú de cara al creixement personal i l'aprenentatge.

"Les rutines generen hàbits, els hàbits capacitats i aquestes, a la llarga, competències."

Comentaris